2018. november 27. - GKB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2018. november 27-án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)

   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző                

2. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására (3.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötésére a Soroksári Sport Club Kft.-vel (10.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a 185716 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodási megállapodás megkötésére – KIOSZTÓS (11.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

5. Javaslat a Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (12.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

6. Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának meghatározására (13.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

7. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (14.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196549/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-100045 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196549/6) helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kártalanítási összeg elfogadására (15.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

9. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányadának hasznosítására (16.)

   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

10. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására (17.)

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

11. Javaslat az 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő) (18.)

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

12. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős utca és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (22.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

13. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195403 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

14. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195761 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

15. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2018. november 23.

 

 

 

 

        Tisztelettel:

 

 

                                                          Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                           elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.