2018. október 2. - GKB

 

 M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2018. október 2-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
 
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (6.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez (8.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

3. Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy településrészen található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (9.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

4. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére (10.)
    Előterjesztős: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető   

5. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre (11.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (12.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat a Budapest XXIII.kerület 184892/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 70. fsz. 3. szám alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési  Bizottságának a T-87952 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186747/3) helyrajzi számú, 77m2 területű, természetben Apostolhegyen a Péter apostol utcában  található ingatlan megvásárlásáról és az azon fennálló haszonélvezeti  jogok megváltásáról szóló 116/2018. (IX.04.) határozata módosítására
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

9. Javaslat ingatlanrész értékesítésére
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

10 Javaslat részletfizetés engedélyezésére a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 114/2018.(IV.10.) határozatával módosított 510/2017. (XI.07.) határozata alapján megkötendő szerződésben
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
Budapest, 2018. szeptember 28.
 
 
     Tisztelettel:
 
 
                                                      Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                       elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen