2018. október 30.- GKB

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2018. október 30-án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023” elfogadására (5.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4-ed részének megvásárlására (9.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

3. Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlan megvásárlására (10.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

4. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre (11.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek bérbeadására (12.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület a 196547/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100043 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196547/5) helyrajzi számú valamint a 196548/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100044 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196548/5) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegeinek elfogadására (13.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

7. Javaslat Móczár Imre kérelemével kapcsolatos döntés meghozatalára (14.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

8. Javaslat a 183212/1 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan értékesítésére (15.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

9. Javaslat megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról (16.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

10. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) (17.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről (18.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

12. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195643/1- 195643/2 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

13. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2018. október 26.

 

 

 

 

                                                Tisztelettel:

 

 

                                                                                     Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                                                     elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.