2018. szeptember 4. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2018. szeptember 4-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

2.
Javaslat víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.
Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására (16.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.
Javaslat a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló határozat felülvizsgálatára (17.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

5.
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (18.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6
. Javaslat a 186730/1 és 186730/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (19.)
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

7
. Javaslat a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. alatt található, 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányad értékesítésére (20.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

8
. Javaslat elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (21.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9.
Javaslat a 186725 helyrajzi számú, természetben Apostolhegyen a Sportpálya utca és a Péter apostol utca között található ingatlan megvásárlására
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

10.
Javaslat a 183234/4 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan egy részének értékesítésére
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

11.
Javaslat a 185033 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 25-33.szám alatti ingatlan (Páneurópa Általános Iskola) előtti elektromosautó-töltőállomás létesítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

12.
Javaslat a Budapest XXIII. kerület a T-87952 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186747/3) helyrajzi számú, 77m2 területű, természetben Apostolhegyen a Péter apostol utcában található ingatlan megvásárlására és az azon fennálló haszonélvezeti jog megváltására
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

13.
Egyebek
 
 
Budapest, 2018. augusztus 31.
 
 
                                       Tisztelettel:
 
 
                                                                Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.