2019. április 2. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2019. április 2-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a rekreációs célú földhasználati szerződések határidejének meghosszabbítására (10.)

Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

5. Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára (11.)

Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

6. Javaslat a 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. szám alatt található ingatlanon található melléképület bontására (12.) (2019. április 5-én kerül megküldésre)

Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

7. Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található, 230 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítésére (13.)

Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről (14.)

Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

9. Javaslat a 183212-1 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

10.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására elektromos hálózat fejlesztéséhez, a 186588/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

11. Egyebek

 

Budapest, 2019. március 28.

 

                                                       Tisztelettel:

 

 

                                                                         Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                                        elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.