2019. április 30. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
2019. április 30-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
 
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok:
 
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (18.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató

3. Javaslat Hosszútávú Vagyongazdálkodási Terv elfogadására – KIOSZTÓS
(9.)
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

4. Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására
(10.)
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

5. Javaslat a 184290 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosítására (11.)
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

6. Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére (12.)
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára (13.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195457 - 195458 helyrajzi számú  ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

9. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XXIII. 183379/16 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

10. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XXIII. 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző

11. Egyebek
 
Budapest, 2019. április 26.
 
                                                     Tisztelettel:
 
 
                                                                            Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                          elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.