2019. február 5. - GKB

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2019. február 5-én (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (2.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a 185079/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 123. fsz. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére (8.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

3. Javaslat a 185870 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére (9.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról (10.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

5. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2019. február 1.

 

 

 

                                                          Tisztelettel:

 

 

                                                                                           Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                                                          elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.