2019. január 15. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2019. január 15-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel – KIOSZTÓS (7.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (9.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (22.) (A terjedelemre tekintettel az anyag cd-n kerül megküldésre.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
4. Javaslat a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljából történő bérletére (19.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
5. Javaslat a 186824 és 186825 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (20.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
6. Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100222 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196570/12), (196570/14) és (196570/16) helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási kártalanítás elfogadására (21.) (A terjedelemre tekintettel az anyag cd-n kerül megküldésre.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
7. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására
    Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona elnök
 
8.  Javaslat a 130/2018. (X.02.) számú gazdasági és közbeszerzési bizottsági határozat módosítására
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
9. Javaslat a 186725 hrsz-ú, természetben Apostolhegyen  a Sportpálya utca és a Péter apostol utca között található ingatlanból a T-87948 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186725/1) helyrajzi számú és a (186725/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
10.Javaslat a Budapest XXIII.kerület 186776 helyrajzi számú ingatlanból a K-100160 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (186776/1) és (186776/3) helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási kártalanítási összeg elfogadásáról történő döntés meghozatalára
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
11. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának a T-87952 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186747/3) helyrajzi szúámú, 77 m2 területű, természetben Apostolhegyen a Péter apostol utcában található ingatlan megvásárlásáról és az azon fennálló haszonélvezeti jogok megváltásáról szóló, 129/2018.(X.02.) határozatával módosított 116/2018.(IX.04.) határozata módosítására
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
12. Tájékoztató a 183720 helyrajzi számú, természetben a Temetősor 5. számú pavilon megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló bérleti szerződések megszűntetéséről
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
13. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására bérleti jog átruházására a Budapest XXIII., Újtelep út 6. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
14. Egyebek
 
 
 
Budapest, 2019. január 11.
 
   
                           Tisztelettel:
 
 
                                                               Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                  elnök                                                                                                                                         
 
 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.