2019. június 25. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2019. június 25-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
4. Javaslat településrendezési szerződés megtárgyalására (KÉSZ 2.a. ütemének területét érintő lakópark fejlesztéssel kapcsolatos óvodai férőhely biztosítása) (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításra - (2019. június 28-án kerül megküldésre) (10.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés) (11.)
    Előterjesztő: Tüskés Józsefné képviselő, Mizák Zoltán képviselő
 
7. Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése) (12.)
    Előterjesztő: Tüskés Józsefné képviselő, Mizák Zoltán képviselő
 
8. Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira (14.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester        
 
9. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadásáról szóló határozatok módosítására, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolók figyelembevételével (16.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Javaslat Villamos energiaellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyására, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. részére (18.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
11. Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Köves út 136. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (19.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
12. Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére és gazdagodás elismerésére – KIOSZTÓS (20.)
    Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
 
13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186751/1 és a 186752/1 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási kártalanítási összegek elfogadására
   Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
 
14. Egyebek
 
 
Budapest, 2019. június 21.
 
 
                       Tisztelettel:
 
                                                    Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                   elnök