2019. május 28. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2019. május 28-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására (6.)
    Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna SNNÖ elnök

3. Javaslat a 186790/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, János apostol utcában található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (18.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

4. Javaslat a 195271/8/A/11 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére (19.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakás hasznosítására (20.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

6. Javaslat a 186737 helyrajzi számú, természetben Apostolhegyen a Péter apostol utcában és a Pál apostol utca között található ingatlanból a T-87951 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186737/1) helyrajzi számú és a (186737/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

7. Egyebek
 
Sürgősséggel tárgyalandó:
 
 
 
Budapest, 2019. május 24.
 
                                  Tisztelettel:
 
                                                                Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.