2019. március 5. GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2019. március 5 -én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (2.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

3. Javaslat a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. alatt található, 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére (11.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

4. Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntések meghozatalára (12.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről (13.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész krízislakásként történő kijelölésére (14.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

7. Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződés módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására (15.)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

8. Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására – KIOSZTÓS (16.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (18.)

Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

10. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Budapest XXIII. kerület térfigyelő kamera rendszer bővítéséhez

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

11. Tájékoztatás az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évi közbeszerzési tervéről

melléklet - 2019. évi Közbeszerzési terv

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12.Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának a T-87952 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186747/3) helyrajzi számú, 77 m2 területű, természetben Apostolhegyen a Péter apostol utcában található ingatlan megvásárlásáról és az azon fennálló haszonélvezeti jogok megváltásáról szóló, 16/2019.(I.15.) és 129/2018.(X.02.) határozataival módosított 116/2018.(IX.04.) határozata módosítására

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

13. Egyebek

 

Budapest, 2019. március 1.

 

                                              Tisztelettel:

 

 

                                                                   Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                                elnök

 

 

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.