2015. április 7. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. április 7-én

kedden 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok

1.      Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (22.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetésekről, elismerő címekről és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.   Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.    Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.     Javaslat gazdasági program elfogadására (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.  Javaslat a Rendészeti Osztály közterület-felügyelői létszámának bővítésére, ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának megemelésére (8.)

     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.     Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (10.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8.     Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatala 2014. évi munkájáról (18.)

Előterjesztő: dr. Hardy F. Gábor hivatalvezető

9.     Javaslat Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (26.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10.   Egyebek

 

Budapest, 2015. április 2.

 

 

                                            Tisztelettel:

 

 

                                                                                   Kiss Jenő s.k.

                                                                                        elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.