2015. december 3. - JÜB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. december 3-án

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok

1.      Beszámoló a Centrum Televízió működéséről (20.)

Előterjesztő: Nagy Judit ügyvezető

2.  Beszámoló a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről  melléklet-Beszámoló

Előterjesztők: dr. Laza Margit jegyző, Jónás Ágnes szerkesztő

3. Javaslat egyes sporttal összefüggésben alapított önkormányzati elismerő címek adományozásának hatáskörét szabályozó rendeletek módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.      Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletek módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.      Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.       Javaslat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére (10.) Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8.      Javaslat távközlési állomás és kábelhálózat létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (Digi Kft.) – (14.)

       Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.       Egyebek

 

 

Budapest, 2015. november 27.

 

                        Tisztelettel:

                                                                 Kiss Jenő s.k.

                                                                     elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.