2015. február 10. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. február 10-én

kedden 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal

Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

Napirendi pontok

 

1.    Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (28.)

Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

2.   Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.      Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.19.) rendelet módosítására (4.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6. Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.      Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8.   Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (7.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

9.   Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (8.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

10. Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11. Javaslat megállapodás megkötésére az Önkormányzati beruházásban megvalósuló Küldő Vörösmarty utca 183685 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen meglévő közvilágítási hálózat tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan (11.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

12.  Javaslat megbízási szerződés megkötésére „villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyában 2016. évi szerződéses időszakra vonatkozóan, illetve tagfenntartási nyilatkozat megtétele a korábban megkötött szindikátusi szerződés tekintetében (12.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

13.  Javaslat kártérítés megítélésére (13.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

14.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (15.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2015. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (16.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

16. Javaslat használati megállapodás jóváhagyására és határozatok hatályon kívül helyezésére (19.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

17.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról (22.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

18.  Egyebek

 

 

 

Budapest, 2015. február 6.

 

 

                                               Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                                                         Kiss Jenő s.k.

                                                                                      elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.