2015. január 13. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. január 13-án

kedden 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal

Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

Napirendi pontok

 

1.      Javaslat egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megkötésére (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.      Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (4.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.     Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.     Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (7.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.    Javaslat elutasított közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálására (9.)– ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.     Egyebek

 

 

 

  Budapest, 2015. január 9.

   

                                Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Kiss Jenő s.k.

                                                                         elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.