2015. június 2. JÜB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. június 2-án

kedden 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

 

Napirendi pontok

1.             Önálló képviselői indítvány (A Soroksár 1. Posta működéséről szóló tájékoztató kérésével kapcsolatos döntés) - (6.)

Előterjesztő: Tüskés Józsefné, Mizák Zoltán

2.             Javaslat a Galéria’ 13. Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (17.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.             Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (18.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.    Egyebek

 

 

Budapest, 2015. május 29.

 

 

                                  Tisztelettel:

 

 

 

                                                                     Kiss Jenő s.k.

                                                                          elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.