2015. június 30. - JÜB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. június 30-án kedden 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok

1.        Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.        Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására (3.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.        Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft-vel történő megkötésére (5.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.  Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására (6.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester     

5.        Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.        Javaslat a Galéria’13. Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (8.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.        Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

8.        Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (26.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

9.        Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (27.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10.    Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (28.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11.    Egyebek

 

Budapest, 2015. június 26.

                                                             Tisztelettel:

 

                                                                                    Kiss Jenő s.k.

                                                                                          elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.