2015. május 5. JÜB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. május 5-én

kedden 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok

1.   Javaslat – önálló képviselői indítványra – a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: Mikó Imre, dr. Kolosi Ferenc és Fuchs Gyula önálló képviselői indítványára

     dr. Laza Margit jegyző

2.   Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.    Javaslat megállapodás aláírására földgáz-kereskedelmi szerződés közös megegyezéssel történő felmondása tárgyában, illetve bánatpénz elfogadására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.     Javaslat kártérítés megítélésére (8.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.   Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások érdemi elbírálására (23.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.     Egyebek

 

 

Budapest, 2015. április 30.

 

                                                 Tisztelettel:

 

                                                                                 Kiss Jenő s.k.

                                                                                        elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.