2015. március 10. - JÜB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. március 10-én

kedden 13.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal

Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1.  Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyének megválasztására

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző (Kiadó)

2.    Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.    Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.   Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek, valamint az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.    Javaslat a Polgármester 2015. évi rendes szabadságának ütemezésére (4.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.    Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására Külső Vörösmarty utcai gázbekötéshez (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.    Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (19.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

8.    Egyebek

 

 

Budapest, 2015. március 6.

 


                                               Tisztelettel:

 


                                                                       Kiss Jenő s.k.

                                                                              elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.