2015. november 5.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. november 5-én

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal

Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat az Önkormányzat címerének használata iránti kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.  Javaslat székhelybejegyzési kérelem, valamint "Soroksár" névhsználati kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Weinmann Antal alpolgármester

3.  Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 5.  Javaslat a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötendő Partnerségi együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára (6.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

6. Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására (11.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

 7. Egyebek

 

 

Budapest, 2015. október 30.  

 

 

 

                                    Tisztelettel:

 

                                                                 Kiss Jenő s.k.

                                                                         elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.