2015. október 8. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. október 8-án

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal

Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1.       Javaslat Soroksár név-használati kérelem elbírálására (kiosztós)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.      Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.      Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 33/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.       Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára (3.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.       Javaslat Kormányablak kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára (4.) – kiosztós

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.       Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, – a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztás” elfogadására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester  

7.       Javaslat a Tündérkert pályázatának átdolgozására (8.)

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

8.       Egyebek

 

 

Budapest, 2015. október 2.

                                            Tisztelettel:

 

                                                                           Kiss Jenő s.k.

                                                                               elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.