2015. szeptember 10. (JÜB)

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2015. szeptember 10-én

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal

Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

 

1.  Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Kiss Jenő elnök

2.   Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.   Javaslat egyes szociális rendeletek módosítására (5.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.   Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 27/2011. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására és az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára (6.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.    Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára (19.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.    Javaslat a Magyar Agár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (22.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.    Egyebek

 

 

Budapest, 2015. szeptember 4.

 

                                                   Tisztelettel:

 

                                                                               Kiss Jenő s.k.

                                                                                     elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.