2016. április 7. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2016. április 7-én

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok


1.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.   Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.      Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2015. évi munkájáról (13.)

 Előterjesztő: dr. Hardy F. Gábor hivatalvezető

4.      Javaslat a 43/2016. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezésére, és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás ismételt elbírálására (19.) - (zárt ülés) – KIOSZTÓS ANYAG

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.       Egyebek

 

 

Budapest, 2016. április 1.

 

 

                                        Tisztelettel:

 

                                                                     Kiss Jenő s.k.

                                                                            elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.