2016. február 11. - JÜB

 

 M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2016. február 11-én

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok

1.       Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására (1 – rendkívüli ülés)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.       Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.       Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (4.) Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.       Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (5.)

 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.   Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2016. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának, továbbá a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (7.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.      Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására (9.)

     Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

8.      Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi gazdálkodásáról (12.)

Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

9.      Javaslat egyezség megkötésére (13.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10.    Egyebek

 

 

Budapest, 2016. február 4.

 

                                      Tisztelettel:

 


                                                                             Kiss Jenő s.k.

                                                                                    elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.