2016. január 14. JÜB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2016. január 14-én

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok

1.  Beszámolók a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről (17.)

Előterjesztő: Kiss Jenő bizottsági elnök

2.  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.  Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel kötendő megállapodások megkötésére (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.  Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft- alapító okiratának módosítására (3.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.  Javaslat a Soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (4.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.   Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről kötött megállapodás, továbbá a 2013. március 18-án kötött szerződés módosítása tárgyában (5.)

 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)

      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

8.   Javaslat a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (18.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

9.  Egyebek

 

 

Budapest, 2016. január 8.

 


                                                        Tisztelettel:

                                                                           

                                      

                                                                                 Kiss Jenő s.k.

                                                                                       elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.