2016. június 2. - JÜB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2016. június 2-án

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok


1.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodással összefüggő rendeleteinek módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.      Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására (3.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.      Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálására (17.) - (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.       Egyebek

 

 

 

Budapest, 2016. május 27.


                                               Tisztelettel:

 

                                                                                Kiss Jenő s.k.

                                                                                        elnök

 

 

 

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.