2016. június 29. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2016. június 29-én

SZERDÁN 14.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok


1.     Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (22.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.      Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.      Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.       Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra (24.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.       Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (26.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.       Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (27.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.       Egyebek

 

 

Budapest, 2016. június 24.

 

                                                          Tisztelettel:

 

                                                                        Kiss Jenő s.k.

                                                                             elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.