2016. május 5. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2016. május 5-én

csütörtökön 13.30 órakor  

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok


1.   Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.      Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.      Javaslat települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.      Javaslat felperesi pertársaság megalakítására (19.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.       Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására (27.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.       Egyebek

 

 Budapest, 2016. április 29.

 

 

                                         Tisztelettel:

 

                                                                       Kiss Jenő s.k.

                                                                             elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.