2016. március 10. (JÜB)

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2016. március 10-én
csütörtökön 13.30 órakor  
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 
 
 
Napirendi pontok

1.    Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2.      Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3.      Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4.      Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására (5.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián képviselő
5.      Javaslat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6.      Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (13.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
7.       Egyebek
 
 
 
Budapest, 2016. március 3.
 
 
                               Tisztelettel:
 
                                                          Kiss Jenő s.k.
                                                                    elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.