2016. november 2. JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2016. november 2-án
SZERDÁN 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok
1.
Javaslat a Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (15.) – ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.
Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (16.) – ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.
Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.
Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.
Egyebek
 
 
 Budapest, 2016. október 28.
 
                                                 Tisztelettel:
 
                                                                                        Kiss Jenő s.k.
                                                                                              elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.