2016. november 30. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2016. november 30-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003. (VII.18.) Ök. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére
(2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat a köznevelési intézmények működésének átadására (6.) – kiosztós anyag
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Önálló képviselői indítvány (7.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
6. Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására (8.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
7. Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására Gyál és Budapest közötti közigazgatási határ módosításával kapcsolatban (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötésére (13.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére (18.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (20.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére (23.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
12. Egyebek
 
 
Sürgősséggel tárgyalandó:
Beszámoló a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Centrum Televízió Magyarország Kft. közötti, 2016. naptári évre vonatkozó, 2016. február 08. napján aláírt szolgáltatási megállapodás helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtása tárgyú szerződés teljesítéséről
 
melléklet- Jegyzői észrevétel
 
 
Budapest, 2016. november 24.
 
                                                 Tisztelettel:
 
                                                                        Kiss Jenő s.k.
                                                                              elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.