2016. október 12. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 

2016. október 12-én

SZERDÁN 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Kiss Jenő a bizottság elnöke

2. A Helyi Választási Bizottság elnökének Budapest Főváros XXIII. kerület 06. számú választókerületében tartott időközi helyi önkormányzati képviselő választásról szóló tájékoztatója (1.)
Előterjesztő: Dücső Csaba a HVB elnöke

3. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat Önkormányzati beruházásban megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

5. Javaslat a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére (13.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat a 196856 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Molnár-szigeti Duna parton található ingatlan kiürítése iránti perben tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára (14.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

8. Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (20.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

9. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átalakítására (21.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10.Egyebek

 
Budapest, 2016. október 7.
 
 
                                                      Tisztelettel:
 
                                                                                                                     Kiss Jenő s.k.
                                                                                                                            elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/111  telefonszámon
Scherer Kingánál jelezni szíveskedjen.