2016. szeptember 8. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2016. szeptember 8-án
csütörtökön 13.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

   Napirendi pontok
1. Javaslat politikai hirdetések Soroksári Hírlapban történő megjelentetésére (saját hatáskörös)
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző a Soroksári Hírlap kiadója

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.     (IV.22.) Önkormányzati rendelet módosítására (2.)
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 3. Javaslat a 185050 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. szám alatt található ingatlan működtetésébe adására, valamint az  Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4. Javaslat a Katolikus Szeretetszolgálattal támogatási szerződés megkötésére a Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Szeretetotthona (1238 Bp. Grassalkovich út 26.) részére nyújtandó támogatásról (6.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat a dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítására (9.)
     Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

 6. Javaslat az Önkormányzat számára megvételre felajánlott ingatlanok, tulajdoni hányadok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (11.)
     Előterjesztő dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 7. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185977 hrsz-ú ingatlanon történő túlépítés ügyében való döntés meghozatalára  (13.)
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

8. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére (18.)
     Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 9. Javaslat a 195663 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szamaránszky dűlőben található ingatlan tulajdon jogviszonyának rendezésére (20.)
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 10. Javaslat a természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárásban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára (21.)
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 11. Javaslat a 195430, 195432-195433helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokkal kapcsolatos peren kívüli megegyezésre (22.)
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 12. Döntés a 183206/7 és 183211 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos perben tett egyezségi ajánlatról (23.)
       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt  osztályvezető

13. Javaslat szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására, tájékoztatás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás és időközi önkormányzati képviselő választás előkészítéséről (ZÁRT ülés) (26.)
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

14. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása ellen 8 ügyben benyújtott kifogások elbírálására (ZÁRT ülés) (27.)
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

15. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása ellen benyújtott ÚJ kifogások elbírálására (ZÁRT ülés) (28.)
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

16. Egyebek
 
 Budapest, 2016. szeptember 2.
 
                              Tisztelettel:
 
                                                                                   Kiss Jenő s.k.
                                                                                        elnök