2017. április 5. - JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2017. április 5-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat az önkormányzati üdülőhelyek működéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az önkormányzati üdülőhelyek működéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására (2.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális tárgyú rendeleteinek módosítása tárgyában (3.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (4.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat az óvodák felvételi körzetének meghatározására (8.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására (12.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi gazdálkodásáról (19.)
          Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei
9. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (24.) – ZÁRT ÜLÉS – KIOSZTÓS
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
10. Egyebek
 
Budapest, 2017. március 31.
 
                                        Tisztelettel:
 
                                                                       Kiss Jenő s.k.
                                                                              elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.