2017. február 8. - JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2017. február 8-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 
Napirendi pontok
1.
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2.
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3.
Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4.
Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2017. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának, továbbá a 2017. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (7.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (13.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
7.
Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2016. évi munkájáról (15.)
Előterjesztő: Baticz Valéria hivatalvezető-helyettes
8.
Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (16.) – ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
9.
Egyebek
 
Budapest, 2017. február 3.
 
                                                             Tisztelettel:
 
                                                                                                            Kiss Jenő s.k.
                                                                                                                   elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.