2017. január 11. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2017. január 11-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 
 
 
Napirendi pontok
1.
Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (4.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3. Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat „Szemétkommandó” létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat osztott ingatlanból eredő megállapodás megkötésére (12.) – kiosztós anyag
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

7. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről (23.)
Előterjesztő: Kiss Jenő bizottsági elnök

8. Egyebek
 
  Budapest, 2017. január 6.
 
 
                                                    Tisztelettel:
 
 
                                                                                            Kiss Jenő s.k.
                                                                                                   elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316  telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.