2017. június 28. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2017. június 28-án szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 
Napirendi pontok
1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző  
2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (14.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (17.) – az érintett kérése esetén zárt ülés
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (18.) – ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (19.) – ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9. Egyebek
 
Budapest, 2017. június 23.
 
                                           Tisztelettel:
                                                                 Kiss Jenő s.k.
                                                                       elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.