2017. május 3. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2017. május 3-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat Budapest XXIII. kerület Csepel és Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására térítésmentes átadására (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a 2016. évbe megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (17.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Egyebek
 
Budapest, 2017. április 28.
 
Tisztelettel:
                                               Kiss Jenő s.k.
                                                   elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.