2017. május 31. - JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2017. május 31-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelete módosítása tárgyában (2.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző  
2. Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (19.) – ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
3. Javaslat a 196856 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (20.) - ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
4. Egyebek
 
 Budapest, 2017. május 26.
 
                                     Tisztelettel:
                                                                        Kiss Jenő s.k.
                                                                              elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradásáta 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.