2017. március 8. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2017. március 8-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 
 
 
 
Napirendi pontok
1. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítására
          Előterjesztő: Kiss Jenő elnök
2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására (2.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (3.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelet megalkotására (4.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására (6.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó Javadalmazási Szabályzat elfogadására (7.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (24.) – ZÁRT ÜLÉS
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
9. Egyebek
 
Budapest, 2017. március 3.
 
                                      Tisztelettel:
 
                                                             Kiss Jenő s.k.
                                                                  elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.