2017. november 29. - JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2017. november 29-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 
Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
   Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat Települési Arculati Kézikönyv elfogadására és településképi rendelet megalkotására (3.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat koncessziós szerződés felülvizsgálatára (6.) – KIOSZTÓS anyag
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2017. évi működéséről (20.)
    Előterjesztő: Nagy Judit Éva ügyvezető
7. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2017. évi működéséről (21.)
    Előterjesztő: Kiss Jenő bizottsági elnök
8. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. november 24.  
 
                                                    Tisztelettel:
 
 
                                                                                       Kiss Jenő s.k.
                                                                                            elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.