2017. október 31. - JÜB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2017. október 31-én
kedden 9.00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok
1. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítására
          Előterjesztő: Kiss Jenő elnök
2. Javaslat Soroksár címerhasználati kérelem elbírálására
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat a települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására (8.)
          Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
7. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (9.)
          Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
8. Javaslat a 187926/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton található ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére (10.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás kezdeményezésére (13.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Móczár Imre) – (14.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat a 184292 helyrajzi számú, természetben a Duna parton található ingatlan kártérítési igényével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására (15.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
12. Javaslat 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) – (20.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Egyebek
 
 
 
Budapest, 2017. október 27.
 
 
                                                    Tisztelettel:
 
 
                                                                                             Kiss Jenő s.k.
                                                                                                   elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.