2017. október 4. - JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
 2017. október 4-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom.
 

 

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat Önkormányzati beruházásban megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Egyebek
 
Budapest, 2017. szeptember 29.  
 
 
                                   Tisztelettel:
 
                                                                Kiss Jenő s.k.
                                                                      elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.