2017. szeptember 6. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2017. szeptember 6-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 
Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.a ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Duna melletti terület) – (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (9.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat a döntéshozatali eljárás során felmerülő személyes érintettség bejelentési kötelezettséggel összefüggő döntés meghozatalára (10.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
7. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a XX. kerületi Önkormányzattal (14.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások kezdeményezésére (27.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (33.) – az érintett kérése esetén ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10. Egyebek
 
Budapest, 2017. szeptember 1.  

                          Tisztelettel:
                                                   Kiss Jenő s.k.
                                                         elnök

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.