2018. április 19. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága
 
2018. április 19-én
csütörtökön 16.45 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
rendkívüli ülést tart
melyre tisztelettel meghívom
 
 
 
 
 
Napirendi pontok
1. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló 524/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
Budapest, 2018. április 18.
 
 
                                              Tisztelettel:
 
 
 
 
 
                                                                     Kiss Jenő s.k.
                                                                           elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.