2018. április 4. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2018. április 4-én

szerdán 14.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (2.)

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására (3.)

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4. Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítésének engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5. Javaslat új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.b ütemének jóváhagyására (5.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat a 185981 és 185968/7 hrsz-ú (természetben: Budapest XXIII. ker., Vecsés u. – Felső Duna sor által határolt) ingatlanok telekrendezésére (17.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

7. Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapartsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására (18.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásáról (20.)

    Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

9. Egyebek

 

 

Budapest, 2018. március 29.

 

                                      Tisztelettel:

 

                                                                       Kiss Jenő s.k.

                                                                             elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.