2018. február 7. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 2018. február 7-én

szerdán 14.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyének megválasztására

          Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosítására (2.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotására (3.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására (4.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotására (6.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat Budapest XXIII. kerület Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására, térítésmentes átadására II. ütem (7.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

8. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-0009 projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítására (8.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról (11.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

10. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatala 2017. évi munkájáról (13.)

          Előterjesztő: Dücső Csaba hivatalvezető

11. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására, tájékoztató a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás helyi lebonyolításának előkészítéséről (14.) – ZÁRT ÜLÉS

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

12. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2018. február 2.

 

 

                                    Tisztelettel:

 

 

 

                                                                  Kiss Jenő s.k.

                                                                        elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.