2018. január 17. JÜB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2018. január 17-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok
1. Javasalat Soroksár címerhasználati kérelem elbírálására
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadására (1.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletének megalkotására (2.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és Soroksári Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére (6.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (7.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére (8.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására (9.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról  (15.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
9. Egyebek
 
 
Budapest, 2018. január 12.
 
                                      Tisztelettel:
 
                                                       Kiss Jenő s.k.
                                                             elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.