2018. január 31. JÜB- rendkívüli ülés

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága
 
2018. január 31-én
szerdán 15.00 órakor
 
tartandó RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE,
melyre a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162.
1. em. Tárgyaló termében kerül sor

 

 

 

 Napirendi pontok

     1. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztő személyének megválasztására
         Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
 
 Budapest, 2018. január 30.
 
 
                                   Tisztelettel:                                                                                                                                                                                                     
 
                                                          Kiss Jenő s.k.                                
                                                               elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.