2018. július 4. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2018. július 4-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
3. Javaslat civil szervezetek támogatására (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
5. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (22.) – Zárt ülés
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (23.) – Zárt ülés
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Egyebek
 
Budapest, 2018. június 29.
 
                                           Tisztelettel:
                                                                     Kiss Jenő s.k.
                                                                         elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.